Header

Header images

Familieopstellingen

Op dit moment zijn er geen groepsevenementen gepland.Er kunnen wel individuele opstellingen worden gedaan.

Wanneer je maar tegen dezelfde problemen blijft aanlopen of klachten keren steeds terug, ongeacht hoeveel aandacht je er al aan besteed hebt om het tij te keren, dan wordt het misschien tijd voor een familieopstelling.

Als individuen maken we deel uit van grotere systemen, zoals bijvoorbeeld een familie, organisatie of maatschappij. Naast onze persoonlijke ontwikkeling worden we beïnvloed door dynamieken binnen deze systemen. Delen/leden hebben invloed op elkaar in een op het oog niet-waarneembaar veld. Met familie opstellingen, ook wel systemische opstellingen genoemd, werken we me dit niet-waarneembare veld om schijnbaar ongrijpbare blokkades of chronische stagnatie inzichtelijk te maken. Bovendien kunnen er interventies gedaan worden die het veld een nieuwe wending geven.

In groepen    

01

Bij een opstelling wordt door een persoon, de inbrenger, een probleem ingebracht. Vervolgens wordt samen met de begeleider onderzocht welke elementen uit zijn systeem een rol spelen. In groepsverband worden deze elementen dan zichtbaar gemaakt door andere deelnemers, de z.g. representanten. Deze worden door de inbrenger gekozen. De inbrenger leidt de representanten intuïtief naar een plek in de ruimte en stelt ze op ten opzichte van elkaar. Het is van belang dat de representanten open staan voor wat er in hen opkomt. Ze spelen geen rol, maar ervaren hun positie.

Uit jarenlange ervaring blijkt dat representanten zo informatie kunnen ontvangen over het element dat zij representeren en de relatie met het systeem. Niet-waarneembare informatie wordt waarneembaar gemaakt en het ingebrachte probleem wordt inzichtelijker. Nu kan er ook gewerkt worden in het veld. Knelpunten kunnen herkend, erkend en mogelijk weggenomen worden. Uitgangspunt daarbij is het vinden van een betere balans in het systeem zodat alle elementen beter tot hun recht komen.

Individueel
In een 1 op 1 situatie wordt met behulp van attributen een opstelling gemaakt om er mee te kunnen werken.

Agenda

Geen evenementen