Header images

EMDR

EMDR is een bewezen eenvoudige en verbijsterend effectieve methode voor het verwerken van trauma en nare ervaringen.

 

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Kort gezegd is EMDR bedoeld om je af te leiden door middel van een externe prikkel (oogbewegingen, geluidjes, tappen op je lichaam of trilling), terwijl je een beladen beeld herinnert of oproept. De afleiding zorgt ervoor dat er een ander beroep gedaan wordt op je brein dan zonder die afleiding, waardoor er alsnog een gezonde verwerking van een vastgelopen ervaring kan optreden. Dit kan relatief snel en zonder uitgebreide gesprekken.

Iris 700c6

De behandeling in het kort:                                        

Er wordt je gevraagd een beeld of gevoel op te roepen van een herinnering of idee dat veel spanning oproept. Dit gebeurt in combinatie met een set afleidende prikkels zoals hierboven beschreven. Na elke set wordt je gevraagd wat er dan is (wat komt er nu in je op - wat voel je nu - wat is er veranderd). Dat kunnen gedachten en beelden zijn, maar ook gevoelens of lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De volgende set richt zich op de meest opvallende verandering. Dit gaat door tot er geen of nauwelijks nog spanning te ervaren is bij de herinnering aan je beeld. En er een duidelijk goede score is bij hoe je je wenst te voelen in zo'n situatie.

Het EMDR protocol werkt met metingen. De mate van spanning geef je aan op een schaal van 1 tot 10. De mate van geloofwaardigheid van hoe je je zou willen voelen in die situatie geef je aan op een schaal van 1-7. Wanneer de spanning is gereduceerd tot (bijna) geen en je gewenste verhouding tot het beeld is bekrachtigd is de sessie voor die keer klaar.

De behandeling wordt voorafgegaan door het zorgvuldig verzamelen van informatie rondom je vraag en je draagkracht. Je gaat altijd de deur uit met een bekrachtigende positieve ervaring.

Agenda

Geen evenementen